Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Right Now

Hanni El Khatib - "Roach Cock" from Nathan Perkel on Vimeo.

Not as good as "Fuck It You Win" but still awesome.

Hanni El Khatib - Fuck It. You Win. from L'imprudent on Vimeo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου