Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Not only am I fly, I'm fuckin' not playing.

See me in your city, looking pretty, yeah I'm shining dog. We won't change by the change, or the game, or the fame When we came in the game we made our own lane. Fuckin' insane, the fuck I'm I saying? Baby let the wind blow and let them know.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου