Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Everybody's making faces in the dark.


Don't stop struggling, that's what sets you apart.
It's the ghost of inhibition that's what's breaking your heart.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου