Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

You've got the butterflies all tied upHow can u just leave me standing?
Alone in a world so cold?
Maybe I'm just too demanding
Maybe I'm just like my father too bold
Maybe I'm just like my mother
She's never satisfied
Why do we scream at each other
This is what it sounds like
When doves cry
Don't make me chase u
Even doves have pride

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου