Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Whiplash girlchild in the darkI am tired, I am weary
I could sleep for a thousand years
A thousand dreams that would awake me
Different colors made of tears
photos by : Desillusion magazine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου