Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

you put yourself on warning like you're doing every day..


You're lighting one more cigarette
The last one of the pack
Reflecting on your life a bit
But it ain't reflecting back
......
Future is like burning time
The past abiding steam
And the woman that is here tonight
Is a stranger with a dream

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου