Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

always saying the wrong thing


Please tell me I'm not the only one,
that thinks we're taking ourselves too seriously,
Just a little too enamored with inflated self-purpose.
Talk is cheap.
And it doesn't mean much.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου