Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Fog..
There's a little child
Running round this house
And he never leaves
He will never leave
And the fog comes up from the sewers
And glows in the dark

1 σχόλιο: