Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

I'll try anything once...


when i said ' I can see me in your eyes',
you said 'I can see you in my bed'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου