Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

I couldn't win but I could lose
And so the time had come and I knew I'd have to choose

photos: johnnys bird & yimmy yayo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου