Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

And you must be looking very old tonight

I stole and I lied, and why,Because you asked me to.And your prejudice won't keep you warm tonight.But now you know the truth about me.You won't see me anymore.No more, no more apologies. Oh, I'm too tired.I'm so sick and tired and I'm feeling very sick and ill today.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου