Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Deep, blue, pure."may came home with a smooth round stone
as small as the world and as big as alone
for whatever we lose (like a you or a me)
it's always ourselves we find in the sea"
E. E. Cummings

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου