Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

He's a GENIUS

HEDI SLIMANE once again..! I don't care if you haven't heard of him I only care that I have!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου