Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

GOT' YARemember the girl with that great dress??
I finally spotted her and her name is : Rebecca Gobson Jobson, at least that's her name in her facebook profile..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου