Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

291 Venice:it's the code of summer it's the code of freedom


So I'm really excited that behind a successful clothing line like this it's a woman from Greece and yes Christina Apostolidou Cohen is freakin' awesome...the photoshoots,the colors,the models are just P-E-R-F-E-C-T.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου